Smolna Koncertowa: EMA

sobota 14.10

start 20:30
end 08:00
price TBA

EMA to artystka, która po sukcesach poprzednich płyt „Past Life Martyred Saints” oraz „The Future’s Void” zamknęła się w piwnicy budynku mieszkalnego w Portland w Oregonie, skazując się niejako na artystyczne wygnanie i banicje. Z dobrowolnego zesłania wróciła z nowym albumem o wdzięcznym tytule „Exile In The Outer Ring”, gdzie opisuje w nim inny świat, aniżeli tradycyjne amerykańskie suburbia – świat niedoboru, ludzi wyrzuconych z hałaśliwych centrów miast przez rosnące koszta życia i stagnację płac. Jej utwory równocześnie przejawiają się niechęcią do rosnących postaw ksenofobicznych jak i empatią wobec osób wykluczonych oraz wyrzuconych na margines społeczeństwa. W swoich tekstach świetnie oddaje duszną atmosferę współczesnej Ameryki. Stylistyka albumu wymyka się wszelkim ramom i tradycjom stylu „Americana” i choć album w dużym stopniu jest autorski to ogromny udział przy jego produkcji miał Jacob Portrait z kultowej supergrupy Unknown Mortal Orchestra. Wspólnymi siłami wyprodukowali płytę, która ukazuje szeroki zakres twórczości EMA, a także jej powrót do artystycznych korzeni muzyczki i songwriterki. Na jej najnowszym krążku pojawia się zarówno poezja śpiewana („Where the Darkness Began” jak i szerokie spektrum innych stylów, począwszy od trashu, aż po surowe, akustyczne ballady.[:en]EMA is an artist who, after the successes of past Past Martyred Saints and The Future’s Void, has been locked up in the cellar of a Portland, Oregon residential building, forcing herself to a kind of artistic banishment. After voluntary exile she came back with a new album with the grateful title „Exile In The Outer Ring”, where she describes a different world than the traditional American suburbia – the world of scarcity, the people thrown out of the noisy city centers by the rising cost of living and the stagnation of wages. At the same time, her works show aversion to growing xenophobic attitudes as well as empathy towards excluded and marginalized people. In his texts he perfectly reflects the sultry atmosphere of modern America. The album’s styling slips away all the frames and traditions of the „Americana” style, and though the album is heavily influenced by the album, it’s a huge part of its production, with Jacob Portrait of the cult supergroup Unknown Mortal Orchestra. Together they produced a CD that shows the wide range of EMA’s creativity, as well as its return to the artistic roots of music and songwriter. On her latest album there is both „Where the Darkness Began” and a wide range of other styles, from trash to raw acoustic ballads.

Latest updates news (2024-04-17 08:01):

strongest cbd gummies uk zOA | purekana cbd gummies for rqP copd | where can i find eagle hemp cbd gummies o0U | liberty cbd gummies tinnitus tjX | is joyce Ogu meyers selling cbd gummies | cbd gummies and wxe heart palpitations | sour patch cbd gummies t4m | doctor recommended paso cbd gummies | hemp clinic cbd KYJ gummies ebay | cbd gummies for hQW dog aggression | cbd f42 gummies with low thc | best cbd gummies for anxiety no thc Hph | cbd gummies use or HkO pain | what is rjh the best cbd gummy for pain | swag hemp infused natural Iql cbd gummies | cbd OMX gummy bears 900 mh | thc cbd 9Ys gummies edible possible allergic reactions | cbd gummies hemp lLn bombs for sale | lyft cbd edibles 20g gummy D7U worms | barstool sports cbd 73q gummies | genuine botanicals cbd gummies | iBF cbd gummies dosage for sleep | cypress hemp eOc cbd gummies | cbd d13 thc gummies diarrhea | natures one cbd gummies where to buy Ufa | can you give a child cbd gummies SRa forvhelp sleeping | Yet cbd thc combo gummies | cbd gummies lazarus free trial | can cbd gummies cause heart palpitations 9vt | cbd gummy action time 8ml | most effective cbd gummies malta | hemp cbd gummies for diabetes PmU | fUQ natural cbd gummies to quit smoking | cbd gummies free trial nevada | 2Ak cbd gummies charleston sc | pure strength mIw cbd gummies tinnitus | 17J 1150 mg cbd gummies | cbd gummies katie couric A56 | do cbd gummies really work for tinnitus pgU | 500 free trial cbd gummies | cbd gummies for pain spP pain rub | cbd gummies ft lauderdale fl u9o | ocanna cbd gummies gDi reviews | most effective cbd gummy kids | cbd gummies AQC to help stop smoking | does wgd hemp gummies use cbd | keoni cbd gummy cubes 5st shark tank | cbd 7Fa edibles gummies canada | cbd gummies 6vW without thc for sleep | milligram cbd 5 piece gummies 7TM