Smolna Koncertowa: EMA

sobota 14.10

start 20:30
end 08:00
price TBA

EMA to artystka, która po sukcesach poprzednich płyt „Past Life Martyred Saints” oraz „The Future’s Void” zamknęła się w piwnicy budynku mieszkalnego w Portland w Oregonie, skazując się niejako na artystyczne wygnanie i banicje. Z dobrowolnego zesłania wróciła z nowym albumem o wdzięcznym tytule „Exile In The Outer Ring”, gdzie opisuje w nim inny świat, aniżeli tradycyjne amerykańskie suburbia – świat niedoboru, ludzi wyrzuconych z hałaśliwych centrów miast przez rosnące koszta życia i stagnację płac. Jej utwory równocześnie przejawiają się niechęcią do rosnących postaw ksenofobicznych jak i empatią wobec osób wykluczonych oraz wyrzuconych na margines społeczeństwa. W swoich tekstach świetnie oddaje duszną atmosferę współczesnej Ameryki. Stylistyka albumu wymyka się wszelkim ramom i tradycjom stylu „Americana” i choć album w dużym stopniu jest autorski to ogromny udział przy jego produkcji miał Jacob Portrait z kultowej supergrupy Unknown Mortal Orchestra. Wspólnymi siłami wyprodukowali płytę, która ukazuje szeroki zakres twórczości EMA, a także jej powrót do artystycznych korzeni muzyczki i songwriterki. Na jej najnowszym krążku pojawia się zarówno poezja śpiewana („Where the Darkness Began” jak i szerokie spektrum innych stylów, począwszy od trashu, aż po surowe, akustyczne ballady.[:en]EMA is an artist who, after the successes of past Past Martyred Saints and The Future’s Void, has been locked up in the cellar of a Portland, Oregon residential building, forcing herself to a kind of artistic banishment. After voluntary exile she came back with a new album with the grateful title „Exile In The Outer Ring”, where she describes a different world than the traditional American suburbia – the world of scarcity, the people thrown out of the noisy city centers by the rising cost of living and the stagnation of wages. At the same time, her works show aversion to growing xenophobic attitudes as well as empathy towards excluded and marginalized people. In his texts he perfectly reflects the sultry atmosphere of modern America. The album’s styling slips away all the frames and traditions of the „Americana” style, and though the album is heavily influenced by the album, it’s a huge part of its production, with Jacob Portrait of the cult supergroup Unknown Mortal Orchestra. Together they produced a CD that shows the wide range of EMA’s creativity, as well as its return to the artistic roots of music and songwriter. On her latest album there is both „Where the Darkness Began” and a wide range of other styles, from trash to raw acoustic ballads.

Latest updates news (2024-07-22 03:25):

what to eat to reduce blood sugar instantly EAL | does high blood sugar cause restless leg syndrome BlX | blood sugar LAE level 507 | if LRH thyroid is underactive does it affect blood sugar | can Bk2 hydrochlorothiazide affect blood sugar | 72 blood sugar official | blood s31 sugar is 98 | where to buy moringa to reduce blood sugar 9se | does Xpv blood sugar affect weight loss | blood sugar 99 6Ui diabetic | 07f does entresto lower blood sugar | SPK riteaid home blood sugar testing kits | how to lower gov blood sugar after a meal | ideal fasting blood sugar uk G56 | rCb normal blood sugar two hours after eating non diabetic | GVf is 115 blood sugar fasting good | when does your blood sugar drop x3y | blood sugar eJ0 levels chart canada vs usa | what sweeteners do not raise blood sugar XHh levels | is 91 a good WsR blood sugar level after eating | is fasting blood sugar HnU 107 bad | what should u blood sugar be for b0B normal | sO1 app to record blood sugar | how does apple cider vinegar help TxU high blood sugar | blood sugar stays normal blood pressure does too BEW | how to lower blood X24 sugar blood sugar spike | dexcom g6 blood sugar monitor 8g2 | is ginger tea good for blood zjO sugar | how to keep blood vNq sugar up when fasting | nurse teaching on importance of checking K4q blood sugar | Joh foods for healthy blood sugar levels | what does a 331 4NI blood sugar mean | estrogen dominance low blood S3k sugar | does dehydration cause bigh blood suger XPL | 188 fasting blood y22 sugar reading | 140 blood sugar 700 in the morning | atenolol raise blood sugar bgp | veggies and fruit lower blood sugar f13 | how to test yourself for low Oil blood sugar | high blood sugar 7OL and cholesterol diet | low blood UsK sugar levels normal range | my blood sugar is 3sO 258 is that bad | humalog effect on blood sugar 3pN | blood sugar 5zI checker watch | XdF does blood sugar rise if you fast too long | do starch raise your 2Hv blood sugar | does calories increase RYn blood sugar | what is the normal blood Ig7 sugar level after a meal | low blood sugar after 1EY creatine | sweating and shaking low blood uPp sugar