Partiboi69

piątek 25.11

start 23:00
end 8:00
price 60

main stage

23:30 – 02:30 naked relaxing
02:30 – 04:30 Partiboi69
04:30 – 08:00 Penera


patio

23:00 – 02:30 Simon Mattson
02:30 – 06:00 Glasse